برچسب : حمله-مغول

پیامد حمله مغول / ایلیا پاولویچ پتروشفسکی - ترجمه حسن انوشه | ۷:۴۹,۱۳۹۶/۱/۳۰|

در سده‌های میانه، تهاجمات جهانگشایان صحرا گرد به نواحی آباد و متمدن، معمولا باعث خرابی و ویرانی این نواحی می‌گردید. فتح ایران به دست سلجوقیان خصوصا با غارت و تخریب همراه بود.

تمرکز جمعیتی یهودیان در شهرهای ایران از عصر سلجوقی تا حمله مغول / نگار ذیلابی | ۱۰:۱۴,۱۳۹۶/۱/۲۷|

باوجود اطلاعات شایان توجهِ جمعیت نگاشتی یهودیان قلمرو عربی از صدر اسلام، اطلاعات زیادی دربارۀ پراکندگی جمعیتی یهودیان در ایران بعد از اسلام تا دورۀ سلجوقی وجود ندارد.

هویت ایرانی در ادب فارسی تا حمله مغول | ۹:۲۶,۱۳۹۵/۱۱/۳|

ادبیات، گسترده‏ترین افق فرهنگی است که در خلال گزارش‏های آن، می‏توان، مؤلفه‏های اصلی هویت را از سرنوشت انسان در اجتماع که همچون کارکردهای معین به ظهور می‏رسد، بازشناخت. مؤلفه‏های پر بسامد هویت ایرانی، خصایص اصلی و بن مایه‏های فرهنگی ایرانی، در انواع ادبی با ساختارهای متفاوت، ظهوری مشابه دارند.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما