برچسب : حسن-انصاری

مشکلات کتاب های حدیثی شیعه / حسن انصاری | ۷:۴۹,۱۳۹۶/۱/۲۶|

یکی از مشکلات کتاب های حدیثی شیعه و متونی که از چند سده نخستین باقی مانده مشکلات نسخه های آنهاست. اینجا به طور خاص به مشکل سابقه تاریخی نسخه ها و تحولات متنی و نقل اسانید احادیث توجه دارم.

امالی های حدیث چگونه تنظیم می شد؟ / حسن انصاری | ۱۳:۲۰,۱۳۹۶/۱/۱۵|

معمول چنين بوده است که در مجالس املای حديث، يک شخص معين که ملتزم به حضور در مجالس بوده، احاديث املاء شده را منظما می نوشته و بعد از مدتی دفاتر آن مجالس به عنوان تمام يا بخشی از امالي حديثی يک محدث تنظيم می شده است.

معرفی امالي يک محدث معتزلی مذهب / حسن انصاری | ۱۰:۱۱,۱۳۹۵/۱۲/۲۵|

تصور اينکه يک متکلم معتزلی در عين حال يک محدث برجسته و معتبر باشد، اندکی مشکل است. معتزليان همواره از سوی مخالفانشان متهم شده اند که به حديث عنايت زيادی ندارند و با برخی احاديث و مضامين و مدلولهای احاديث مخالفت می ورزند.

ابن تیمیه: اجتهاد یا انسداد؟ / حسن انصاری | ۹:۵,۱۳۹۵/۱۲/۲۱|

چند سالی است که در مطالعات اسلامشناسی اقبال مجددی به ابن تیمیه و افکار و آثار او دیده می شود. ابن تیمیه زندگی کم و بیش جالب توجهی داشته و به دلیل موقعیت ممتاز تاریخی که در آن بسر می برده و نیز پاره ای از موضعگیری های سیاسی و دینی او و همچنین تعدد آثارش می تواند موضوع جالب توجهی برای محققان مطالعات ادیان و خاورمیانه قرار گیرد.

معرفی امالي يک محدث معتزلی مذهب / حسن انصاری | ۱۱:۲۶,۱۳۹۵/۱۲/۱۶|

تصور اينکه يک متکلم معتزلی در عين حال يک محدث برجسته و معتبر باشد، اندکی مشکل است. معتزليان همواره از سوی مخالفانشان متهم شده اند که به حديث عنايت زيادی ندارند و با برخی احاديث و مضامين و مدلولهای احاديث مخالفت می ورزند.

اجازاتی در ارتباط با زمخشری و حاکم جشمی / حسن انصاری | ۹:۱۷,۱۳۹۵/۱۱/۲۶|

درباره اشخاصی که نامشان در این اجازات آمده در کتاب مناسبات ایران و یمن سخن گفته ام. اینجا فقط اشاره می کنم که کتاب جلاء الأبصار حاکم جشمی در واقع امالی حدیثی و کلامی و ادبی حاکم جشمی است در جشم بیهق که تاکنون منتشر نشده.

روایت مسند الرضا نزد زیدیه / حسن انصاری | ۹:۳۴,۱۳۹۵/۱۱/۲۴|

در مجموعه ای خطی و زيدی و كهن دو متن یکی مسند الرضا و دیگر متنی در حدیث آمده که کاتب مدعی است اربعین سیلقی است. اینجا تنها به ذکر اسناد این دو متن چنانکه در نسخه خطی دیده می شود می پردازم و تفصیل را به کتاب روابط ایران و یمن خود وامی گذارم.

مکتب تفکیک: امتیازات و مشکلات / حسن انصاری | ۱۰:۱۸,۱۳۹۵/۱۱/۱۳|

چند تنی از دوستان از من پرسیده اند چرا مکتب تفکیک را جدی گرفته ام و هر از چندگاهی مطلبی در نقد مکتب تفکیک منتشر می کنم. پاسخ را اینجا مناسب دیدم منتشر کنم:

مشکل تصحیح متون کلامی قدیم شیعه / حسن انصاری | ۸:۵۳,۱۳۹۵/۱۱/۱۲|

متأسفانه غالب کتاب ها و رساله های کلامی شیعی قدیم به ویژه تألیفات شریف مرتضی و شیخ و برخی دیگر از متکلمان قبل از خواجه،‌ آنچه در زمینه بخش های فلسفی کلام و کلام طبیعی است به صورت بسیار آشفته و پر از اغلاط و اشتباهات منتشر شده.

پژوهش های تاریخی و نهاد دانشگاه / حسن انصاری | ۸:۴۶,۱۳۹۵/۱۱/۵|

در حوزه های علوم دینی همواره تاریخ نگاری و سیره نویسی حضور داشته است؛ گاهی قوی و گاهی هم به شکل حاشیه ای. با این وصف همواره در سده های گذشته در حوزه های علمیه تاریخ نویسی در شکل دفاع از باورهای مذهبی وجه غالب را در این زمینه داشته است.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما